Formularz osoby

Formularz osoby to podstawowa formatka służąca do zarządzania danymi szczegółowymi osoby.

Widok danych wybranej osoby prezentowany jest za pomocą formularza podzielonego na trzy grupy informacji: o najbliższej rodzinie, o faktach/zdarzeniach związanych z osobą oraz danych dodatkowych.