Formularz rodziny

Formularz rodziny to podstawowe narzędzie wizualizacji danych wprowadzanych w aplikacji, które pozwala na przedstawienie relacji genealogicznej pomiędzy wprowadzanymi członkami rodziny.

Możesz rozpocząć dodawanie danych korzystając z „pustego” formularza rodziny lub wyświetlić formularz z danymi uprzednio wprowadzonymi.

Układ formularza rodziny został tak zaprojektowany, aby objął swoim zasięgiem widok najbliższej rodziny osoby (probanta), czyli jego rodziców, dziadków, rodzeństwo, związki oraz dzieci.

Bezpośrednio z formularza wydrukujesz dla danej osoby jej drzewo przodków, potomków lub przodków i potomków oraz raport z danymi szczegółowymi probanta. Wszystkie wydruki generowane są do pliku w formacie PDF, dzięki czemu bez trudu go wydrukujesz lub udostępnisz innym członkom rodziny.