Lista osób

Lista osób to moduł pozwalający na sprawne zarządzanie wprowadzonymi do programu osobami.

Formularz listy osób wyposażony został m.in. w narzędzie wyszukiwania informacji po dowolnym polu dzięki czemu odnalezienie żądanej informacji jest szybkie i skuteczne.

Dodatkowo na formularzu istnieje możliwość filtrowania danych oraz prezentacja widoku osób w postaci arkusza (listy) lub kafelek (zdjęć).

Z poziomu modułu listy osób dostępne są funkcje: drukowania,  dodawania nowych osób, edycji istniejących członków rodziny oraz wyświetlenia formularza rodziny dla wskazanej osoby